6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işletmelere vermiş olduğu 6 ay, 1 yıl ve 2 yıllık sürelerden 50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler ile ilgili olan süre 1 Ocak 2013 tarihinde doluyor.

Kanun içeriğinde daha önceden sanayiden sayılan ve 50 den fazla işçi çalıştıran işletme sahiplerinin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu kamuyu da içeren tüm hizmet, turizm, tarım, ürün üretimi ve diğer sektörleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Kamu kurumları ve kendi hariç en az bir çalışanı olan diğer işletmeler 10 işçiye kadar personel istihdam ediyorlar ise devlet destekli olarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak için son tarih 30 Haziran 2014, 10’dan fazla işçi çalıştıranlar için belirlenen son tarih ise 30 Haziran 2013 tür.

50’den fazla işçi istihdam edenler ise 01.01.2013 tarihinden itibaren bu hizmetleri satın almak ya da bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırmak zorundadır.

Şartların sağlanmadığının tespiti halinde çalışan işçi sayısına göre ağır cezalara maruz kalınmakta, alınan hizmetlere ait sözleşme ve uygulamaları da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde takip etmektedir.

Cenk Ertuna - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir © 2013
Atatürk Bulvarı, Gökaylar Apartmanı, No: 66, Kat: 1, Daire: 4, Konyaaltı / Antalya
T: 0242 - 228 22 00, F: 0242 - 228 22 95, GSM: 0505 - 503 32 38
E: info@cenkertuna.com, E: cenkertuna@gmail.com