Muhasebe Hizmetleri

 • Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
 • Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması
 • Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi
 • Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi
 • Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi) hazırlanması, tahakkuklarının alınması
 • Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri,SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması
 • Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
 • e-bildirge açılışının yapılarak e-bildirge şifrelerinin alınması
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi

Bordrolama Hizmeti

 • Bordro üzerindeki mali yükümlülüklerin hesaplanması (Gelir Vergisi, SSK, Damga Vergisi)
 • Bordro hesaplama sonuçlarının müşterinin istediği formatta raporlanması
 • Personele ödenecek mali kesintiler sonrası net tutarların belirlenmesi, ilgili banka talimatının hazırlanması ve ödemenin takibi;
 • İşten ayrılan personelin kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarının yapılması;
 • İşe başlayacak veya işten ayrılacak personelin ilgili resmi dökümanlarının hazırlanması;
 • Personel vergi indirim tutarlarının kontrolü ve ilgili bordro hesaplamalarının yapılması.
Cenk Ertuna - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir © 2013
Atatürk Bulvarı, Gökaylar Apartmanı, No: 66, Kat: 1, Daire: 4, Konyaaltı / Antalya
T: 0242 - 228 22 00, F: 0242 - 228 22 95, GSM: 0505 - 503 32 38
E: info@cenkertuna.com, E: cenkertuna@gmail.com